Wiki/Hjälp - Etikett Miljömärkning

Miljö- och etisk märkning

Det finns en rad olika miljö- och etiska märkningar vilka försäkrar att textiler är bra för både naturen och oss människor.

Här följer en beskrivning av de vanligaste miljö- och etiska märkningarna som finns. Matrixen nedan visar inom vilka områden de olika märkningarna täcker.

Öko-Tex Standard 100 - produkter utan miljögifter

Nästan alla klädesplagg och textilier vi jobbar med Öko-Tex Standard 100 -godkända. Detta säkerställer att kläderna inte innehåller några farliga ämnen för varken människor eller naturen. Slutprodukten är helt fri från miljögifter. Öko-Tex Standard 100 är ett internationellt erkänt test- och certifikationssytem för textilier. Testkriterierna är standardiserade världen över och inkluderar tester av ph-värde, formaldehyd, bekämpningsmedel, tungmetaller och allergiframkallande färgämnen. Endast när det är bevisat att ett klädesplagg inte innehåller något av dessa ämnen beviljas Öko-Tex - godkännande.

Mer frågor och svar om Öko-Tex hittar du här (PDF) eller på deras hemsida.

EU Ecolabel - mimimal milöpåverkan i alla led

EU Ecolabel är det gemensamma europeiska miljömärket. Det fungerar på samma sätt som Svanenmärket. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation. Kraven för märkningen med EU Ecolabel tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. I Sverige har Miljömärkning Sverige AB hand om EU Ecolabel, på uppdrag av regering och riksdag.

Mer information hittar du på EU-kommissionens webbplats om The European Union Ecolabel.

BSCI - Mänskliga rättigheter

BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod bygger på en internationellt erkänd arbetsstandard vilka skyddar arbetarnas rättigheter via ILO Core Labour konventioner, OECD:s riktlinjer samt UN:s konventioner vilka förbjuder barnarbete, tvångsarbete, diskriminering samt förespråkar friheten att organisera sig samt att kräva kollektivavtal.

Läs mer på deras hemsida.

Vill du veta mer?

Vill du förkovra dig ytterligare om miljögifter läs Naturskyddsföreningens rapporter T-tröjor med ett smutsigt förflutet samt Mjuka tryck med hårda konsekvenser (PDF). De har även en rad intressanta artiklar om Textilindustrin på sin hemsida.